როგორ ავიღოთ დიდი ბრიტანეთის ვიზა

ბრიტანეთის ვიზა-რა არის დიდი ბრიტანეთის ვიზიტორის ვიზა?

გაერთიანებული სამეფოს ვიზიტორთა ვიზა, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც სტანდარტული ვიზიტორის ვიზა, არის მოგზაურობის ნებართვა, რომელიც მოქმედებს ექვსი თვის განმავლობაში. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დიდი ბრიტანეთის ტურისტული ვიზა არ არის ქვეყანაში შესვლის გარანტია. საბოლოო გადაწყვეტილებას ვიზის გაცემის შემდგომ ქვეყანაში შესვლის თაობაზე დიდი ბრიტანეთის სასაზღვრო ოფიციალური პირები მიიღებენ საზღვარზე საპასპორტო კონტროლის გავლის პროცესში.

 • ვიზიტორთა ვიზით თქვენი მოგზაურობის მიზანი შეიძლება იყოს:
  ტურიზმი;
  მეგობრებისა და ოჯახის მონახულება;
  ბიზნესთან დაკავშირებული აქტივობები, როგორიცაა შეხვედრებსა და კონფერენციებზე დასწრება;
  30 დღემდე მოკლე ვადიანი რეკრეაციული კურსების აღება, როგორიცაა ცეკვა, სიმღერა;
  სამედიცინო მომსახურების მიღება..
 •  ვიზიტორთა ვიზით დაუშვებელია:
  მუშაობა (ამისათვის საჭიროა ბრიტანეთის სამუშაო ვიზა);
  გრძელვადიანი სწავლა (ამისათვის საჭიროა ბრიტანეთის სასწავლო ვიზა);
  ქვეყანაში დიდი ხნით გაჩერება;
  დაქორწინება.

როგორ გავაკეთო განაცხადი ?
გაერთიანებული სამეფოს ტურისტულ ვიზაზე განაცხადის პროცესი შეიძლება განხორციელდეს ონლაინ აპლიკაციის საშუალებით. თქვენ უნდა მიაწოდოთ რამდენიმე ძირითადი ინფორმაცია, თქვენი პასპორტი, მოგზაურობის გეგმების დამადასტურებელი საბუთი, როგორიცაა სასტუმროს დადასტურებული ჯავშანი ან მოწვევის წერილი დიდ ბრიტანეთში მეგობრის ან ოჯახის წევრისგან ასევე

გჭირდებათ  შემდეგი დოკუმენტაცია

 • მოგზაურობის დოკუმენტები – პასპორტი, რომელსაც მოგზაურობის დასრულებიდან მინიმუმ 6 თვე მაინც აქვს ვადა გამგზავრების თარიღიდან და ერთი თავისუფალი ფურცელი. ყველა ძველი პასპორტი, მასში არსებული ვიზების, შემოსვლისა და გასვლის ბეჭდების სკანერი
 • დასაქმების შესახებ დოკუმენტები – სამსახურიდან ცნობა | სადაც მითითებულია, თქვენი თანამდებობა, მუშაობის დაწყების თარიღი (რიცხვი, თვე და წელი), რამდენი გაქვთ ხელფასი და გერიცხებათ ბანკის ანგარიშზე. ცნობა უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე, კომპანიის ოფიციალურ ბლანკზე ამობეჭდილი, ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული. იმ შემთხვევაში თუკი, მფლობელი ხართ კომპანიის რეესტრიდან ამონაწერი იუსტიციის სახლიდან ინგლისურ ენაზე
 • ფინანსური მდგომარეობა – ცნობა ბანკიდან თანხის არსებობის შესახებ. ბანკის ამონაწერი, სადაც ხელფასის ჩარიცხვები ფიქსირდება. იმ შემთხვევაში თუკი გერიცხებათ დივიდენდი, კომპანიის მიერ გაცემული ცნობა, რომელსაც აწერს დირექტორი და ფინანსური მენეჯერი. საშემოსავლო სამსახურიდან ამონაწერი ბოლო 1 ან 2 წლის მანძილზე თქვენი შემოსავლების შესახებ.
 • ოჯახური მდგომარეობა – შვილების დაბადების მოწმობა. ქორწინების მოწმობა
 • განთავსება დროებითი თუ მუდმივი – იმ შემთხვევაში თუკი ფლობთ უძრავ ქონებას ამონაწერი იუსტიციის სახლიდან ქონების არსებობის შესახებ.*
 • სასტუმროსა და ავიაბილეთის ჯავშანი
 • სხვა დოკუმენტები – სამოტივაციო წერილი

ვის სჭირდება ბრიტანეთის ვიზა?
თუ თქვენ ხართ ევროპის ეკონომიკური ზონის (EEA) ან შვეიცარიის მოქალაქე, დიდ ბრიტანეთში მოსანახულებლად ვიზა არ გჭირდებათ. თუმცა, თუ თქვენ ხართ EEA-ს არაწევრი ქვეყნის მოქალაქე, თქვენ უნდა აიღოთ გაერთიანებული სამეფოს ტურისტული ვიზა ქვეყანაში შესვლამდე.

დამუშავების დრო და გადაწყვეტილება
თქვენი განაცხადის წარდგენის შემდეგ, მას განიხილავს გაერთიანებული სამეფოს სავიზო ოფიცერი. დამუშავების დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს წელიწადის დროზე და მიღებული განაცხადების მოცულობის მიხედვით, მაგრამ ჩვეულებრივ დაახლოებით 3 კვირა სჭირდება.

რიტანეთის ვიზიტორთა ვიზის ხანგრძლივობა
დიდი ბრიტანეთის სტანდარტული ვიზიტორთა ვიზის, მოქმედების ხანგრძლივობა მინიმუმ 6 თვეა, მისი გაცემიდან. ამ ტიპის ვიზით შეგიძლიათ ქვეყანაში რამდენჯერმე შეხვიდეთ ექვსთვიანი პერიოდის განმავლობაში.

თუ თქვენ მიდიხართ გაერთიანებულ სამეფოში სამედიცინო დახმარების მისაღებად, ამ ვიზით შესაძლოა თქვენი ყოფნის გაგრძელება თერთმეტ თვემდე.

თუ თქვენ აპირებთ მოგზაურობას, სამეცნიერო კვლევისთვის, თქვენ, თქვენი მეუღლე სამოქალაქო პარტნიორი და თქვენი შვილები შესაძლოა გაერთიანებულ სამეფოში დარჩეთ თორმეტ თვემდე.

ასევე არსებობს სხვა სტანდარტული ვიზიტორთა ვიზები სხვადასხვა მიზეზების გამო, რომელიც მოქმედებს ვადით 2, 5 ან 10 წლამდე. თითოეულ მათგანს აქვს განსხვავებული გადასახადით. გასათვალისწინებელია, რომ ამ ვიზების გამოყენების დროს ქვეყანაში შესვლის პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს თითოეულ ჯერზე 180 დღეს.

სავიზო მოსაკრებლის ღირებულება

 • 6 თვიანი ვიზა – $ 250
 • 2 წლიანი ვიზა – $ 550
 • 5 წლიანი ვიზა – $ 950
 • 10 წლიანი ვიზა – $1150
 • დაჩქარების ღირებულება (5-დან 7 სამუშაო დღეში რომ მიიღოთ პასუხი) – $ 310
 • ჩვენი მომსახურების ღირებულება (საბუთების მოწოდებიდან 3-5 სამუშაო დღე) – 500 ლარი
 • ჩვენი მომსახურების ღირებულება (პრიორიტეტული) (საბუთების მოწოდებიდან 24 სთ) – 1000 ლარი
 • ვიზის აღების პროცესი:
  დიდი ბრიტანეთის ვიზიტორ ვიზის მიღება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხდება საქართველოში არსებულ მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით. განაცხადის გასაკეთებლად გასავლელი გაქვთ შემდეგი ნაბიჯები:

   აპლიკაციის შევსება;

   TLScontact ზე გადასვლა და გასაუბრების დღის დანიშვნა;
  დოკუმენტების მომზადება და TLScontact პლატფორმაზე ატვირთვა;
  ანაბეჭდების აღება დანიშნულ დღეს;
   განხილვის დრო და ვიზის პასუხის მიღება.

მიუხედავად იმისა, რომ გაერთიანებული სამეფოს ტურისტული ვიზის პროცესი შეიძლება საკმაოდ რთული ჩანდეს, ზემოთ მოცემული ნაბიჯების მიყოლებით და მომზადებით, შეგიძლიათ გაზარდოთ წარმატებული განაცხადის შანსები. გახსოვდეთ, რომ გაერთიანებული სამეფოს სავიზო და საიმიგრაციო სამსახურის ვებსაიტი ინფორმაციის ოფიციალური წყაროა და ყოველთვის სჯობს შეამოწმოთ განახლებები ან ცვლილებები ამ პროცესში.

ასევე შეგახსენებთ, რომ არსებობს ბრიტანეთის სხვადასხვა ტიპის ვიზები:

 • სამუშაო ვიზა – ამ ტიპის ვიზა განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებსაც სურთ მუშაობა დიდ ბრიტანეთში, მათ შორის Tier 1 (მეწარმე), Tier 2 (ზოგადი) გამოცდილი მუშაკებისთვის და Tier 5 დროებითი მუშაკებისთვის.
 • სტუდენტური ვიზა – ამ ტიპის ვიზა განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებსაც სურთ სწავლა დიდ ბრიტანეთში, მათ შორის, Tier 4 (ზოგადი) სტუდენტებისთვის და Tier 4 (ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის.
 • საოჯახო ვიზა – ამ ტიპის ვიზა განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებსაც სურთ შეუერთდნენ ოჯახის წევრს, რომელიც უკვე იმყოფება დიდ ბრიტანეთში, მათ შორის მეუღლის ან პარტნიორის ვიზა და დაუქორწინებელი პარტნიორის ვიზა.
 • წინაპრების ვიზა – ამ ტიპის ვიზა განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებსაც ჰყავთ ბებია და ბაბუა, რომელიც დაიბადა დიდ ბრიტანეთში და სურთ მუშაობა დიდ ბრიტანეთში.
 • ბიზნეს ვიზა – ამ ტიპის ვიზა განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებსაც სურთ დიდ ბრიტანეთში ჩასვლა ბიზნესთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის, როგორიცაა შეხვედრებზე ან კონფერენციებზე დასწრება, ან ბიზნეს ინვესტიციებისთვის.
 • პირველი დონის ინვესტორის ვიზა – ამ ტიპის ვიზა განკუთვნილია პირებისთვის, რომლებსაც სურთ ინვესტიციის განხორციელება დიდ ბრიტანეთში.
 • პირველი დონის სამეწარმეო ვიზა – ამ ტიპის ვიზა განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებსაც სურთ შექმნან ან აწარმოონ ბიზნესი დიდ ბრიტანეთში.
 • Tier 1 განსაკუთრებული ტალანტის ვიზა – ამ ტიპის ვიზა განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც საერთაშორისო დონეზე არიან აღიარებულნი, როგორც ლიდერები თავიანთ სფეროში და სურთ მუშაობა დიდ ბრიტანეთში.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს სია არ არის ამომწურავი და შესაძლოა არსებობდეს სხვა ტიპის ვიზები, ვიზიტის მიზნიდან გამომდინარე. ყოველთვის ჯობია შეამოწმოთ გაერთიანებული სამეფოს სავიზო და საიმიგრაციო სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდი ამ ტიპის ვიზების შესახებ უახლესი ინფორმაციისა და მოთხოვნებისთვის.

გაზიარება
გაგზავნა

სრული ფუნქციონალის გამოსაყენებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია