რა უნდა იცოდეთ თავშესაფრის მოთხოვნისას ამერიკაში?

თავშესაფარი ამერიკაში- ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან ბევრი ითხოვს ე.წ თავშესაფარს. რა უნდა იცოდეთ პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნისას და როგორ უნდა შეკრათ საქმის ე.წ ქეისი?

ეს კითხვები საკმაოდ გავრცელებულია.”გზამკვლევი “ გაგაცნობთ დახლოებით როგორ უნდა წარმართოთ თქვენი საქმე,თავშესაფრის მოთხოვნის დროს.

პოლიტიკური თავშესაფრის მიღების პროცედურა არც ისე რთულია . თქვენ პირველად მიმართეთ USCIS (საიმიგრაციო სამსახური), რის შემდეგაც თქვენ ელოდებით გადაწყვეტილებას, რომელიც შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, იგი შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში.

აშშ-ს თავშესაფრის მოთხოვნის მიზეზები შეიძლება იყოს:

– პოლიტიკური შეხედულებები;

– რელიგიური რწმენა;

-სოციალურ ჯგუფი;

– რასა და ეროვნება;

– არატრადიციული სექსუალური ორიენტაცია.

თუ არსებობს რომელიმე ამ მიზეზით დევნის, დამაჯერებელი მტკიცებულებები , შეიძლება მიიღოთ  თავშესაფარი შეერთებულ შტატებში.

როგორ დაამტკიცოთ დევნა?

დადებითი შედეგის მისაღებად გადამწყვეტი ფაქტორი თქვენი საქმის განხილვისას არის, იმის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, რომ საშიშროება გაქვთ თქვენს ქვეყანაში. თქვენ უნდა დაამტკიცოთ,მტკიცებულებებით (დოკუმენტაციით,ფოტო ან ვიდეო მასალით),რომ თქვენ საფრთხე ნამდვილად გემუქრებათ თქვენს ქვეყანაში.

რა იგულისხმება ტერმინში „დევნა“?

ტერმინ “დევნაში” იგულისხმება :  სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის გატაცების ან დაპატიმრების,ან თავისუფლების აღკვეთის საფრთხე.

პოლიტიკური თავშესაფრისთვის განაცხადის მიზეზი შეიძლება იყოს ასევე სამსახურიდან განთავისუფლება , ქონების დაკარგვა (საცხოვრებელი სახლი).

როდესაც შეერთებულ შტატებში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვთ, უნდა მიუთითოთ დევნის წყარო. ეს შეიძლება იყოს თქვენი ქვეყნის მთავრობა (პოლიციის, თანამდებობის პირების ქმედებები), ან ნებისმიერი პირი , ან ადამიანების ჯგუფის წარმომადგენლები.

თუ სახელმწიფოს მხრიდან დევნა არ განხორციელებულა, მაშინ უნდა დაამტკიცოთ, რომ მთავრობამ არ გადადგა ნაბიჯი თქვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ან რომ ეს ნაბიჯები  იყო არაეფექტური.

დევნის ფაქტები შეიძლება დადასტურდეს:

  1. მოწმეების ჩვენებებით, რომლებმაც იციან თქვენი პრობლემები შესახებ,
  1. თქვენ მიმართ განხორციელებული მუქარის წერილებით  და ა.შ

ხელმისაწვდომი დოკუმენტები, მათ შორის სტატიები (თუ ასეთი არსებობს) უნდა ითარგმნოს ინგლისურ ენაზე. მთარგმნელმა უნდა უზრუნველყოს თარგმანის ნამდვილობა და სისრულე, ხოლო მისი ხელმოწერა უნდა დამოწმდეს ნოტარიულად.

განაცხადის ვადები:

განაცხადი შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად უნდა შეიტანოს ქვეყანაში ჩამოსვლის ერთი წლის განმავლობაში. თუ დოკუმენტებს მოგვიანებით წარადგენთ, უნდა დაადასტუროთ, რომ იყო ამის მიზეზი.

გამარტივებული ფორმით, შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის პროცედურა შემდეგი სქემით მიმდინარეობს:

  1. განცხადების შედგენა, საქმის გახსნა;
  1. ინტერვიუ;
  1. პოლიტიკური თავშესაფრის მოპოვება (ან პოლიტიკური თავშესაფრის მიღებაზე უარის თქმა).

შეერთებული შტატები არ მოგაწვდით პოლიტიკურ თავშესაფარს, თუ:

თავშესაფრის მომთხოვნი პირები

– თვითონ დევნიდნენ სხვებს პოლიტიკური მიზეზების გამო, ნებისმიერი რელიგიის, რასის ან ეროვნების, სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლობის გამო;

– თუ არიან ნასამართლევი მძიმე დანაშაულისთვის;

– საფრთხეს უქმნიან შეერთებულ შტატებს;

– თუ ჩაიდინეს დანაშაული და ცდილობენ თავი აარიდონ პასუხისმგებლობას შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური თავშესაფრის მოპოვებით.

როგორ მოხვდეთ ამერიკაში? თუ გსურთ მიიღოთ ამ კითხვაზე ამომწურავი პასუხი

დაუკავშირდით  whatsapp -ზე   ენო ხუტაშვილს.

+34 632 692 890.

 

 

გაზიარება
გაგზავნა

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და მსგავს ტექნოლოგიებს ჩვენს ვებსაიტზე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა