ვის შეუძლია თავშესაფრის მიღება საფრანგეთში?

თავშესაფარი საფრანგეთში -არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა,  საქართველოს რამდენი მოქალაქე მიმართავს ყოველწლიურად საფრანგეთს თავშესაფრის მოთხოვნით. სამწუხაროდ უამრავი  ადამიანი სვამს კითხვას, თუ როგორ უნდა ჩაბარდეს საფრანგეთში ლტოლვილად და რა პროცედურების გავლა მოუწევს მას თავშესაფარში მოსახვედრად.

მიზეზი, რის გამოც ქართველებს საფრანგეთში სურთ თავშესაფრის მიღება, ბევრია. თუმცა ყველაზე აქტუალური თემაა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება და მძიმე დაავადება, რომლის მკურნალობა საქართველოში ძვირი ჯდება .

ლტოლვილის სტატუსი, შენაცვლებითი (სუბსიდიალური) მფარველობა და მოქალაქეობის არმქონე პირის (აპატრიდის) სტატუსი – ეს არის ის სტატუსები, რომლებიც შეიძლება თავშესაფრის მაძიებელმა მიიღოს.

ლტოლვილის სტატუსის მიღება მაშინ შეუძლია ადამიანს, თუ ის არის დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური მრწამსის გამო.

სტატუსის მიღება ასევე შეუძლია პირს, რომელიც თავისუფლებისთვის საქმიანობის საფუძველზე გახდა დევნის მსხვერპლი.

საფრანგეთში ლტოლვილის სტატუსს და შენაცვლებით მფარველობის მისაღებად საფრანგეთის ლტოლვილთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა მფარველობის ოფისს (OFPRA) უნდა მიმართოთ ან ლტოლვილთა ეროვნულ სასამართლოს (CNDA).

„ყველას, ნებისმიერ ადამიანს, აქვს თავშესაფრის მოთხოვნის უფლება. სპეციალური დაწესებულებებია, სადაც მიდიხართ, აბარებთ საბუთებს და შემდეგ ელოდებით ინტერვიუს. ვადებია, რა დროშიც გიბარებენ ინტერვიუზე. ამ ინტერვიუს დროს თქვენ უნდა უპასუხოთ კითხვებს, თუ რატომ ვერ ბრუნდებით საქართველოში, რატომ გინდათ საფრანგეთში ცხოვრება და რა საფრთხე გემუქრებათ. თქვენ უნდა დაამტკიცოთ, რომ თქვენს სიცოცხლეს ნამდვილად ემუქრება საფრთხე.

აუცილებელია  დოკუმენტაცია.

დოკუმენტაციაში ითვლება – მუქარის წერილებიც. საფრანგეთს იმის უფლებამოსილებაც კი აქვს, რომ მოიძიოს დეტალურად, რამდენად მართალია ინფორმაცია, რომელსაც თავშესაფრის მაძიებელი აწვდის. საფუძვლიანი გადამოწმების შემდეგ აძლევენ უკვე თავშესაფარს.

ნებისმიერი მიგრანტი, რომელიც დადებით პასუხს მიიღებს ლტოლვილის სტატუსზე, ვალდებულია გაიაროს ტრენინგკურსი, სადაც მას აცნობენ ინფორმაციას მათი უფლებების და ვალდებულებების შესახებ საფრანგეთში.ყოველ წელს დაახლოებით 200 ათას მიგრანტს აძლევს საფრანგეთი ცხოვრების უფლებას,თუმცა ქართველებს ძალიან უჭირთ საბუთის აღება.

საქართველოს მოქალაქეები საფრანგეთში ტურისტად ჩადიან, შემდეგ ბარდებიან და ითხოვენ თავშესაფარს. იმის გამო, რომ საფრანგეთმა საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების რიცხვში შეიყვანა, თითოეული საქმეს დაჩქარებული წესით სწავლობენ.

ქართველების მიერ თავშესაფრის მოთხოვნაზე, ფაქტობრივად, არ არის დადებითი პასუხი. ჯერ ერთი ძალიან სწრაფად ხდება განხილვა, შესაბამისად ნაკლებად იკვლევენ, მალევე არის უარყოფითი პასუხი და მალევე გთხოვენ ქვეყნის დატოვებას. თუ ეწინააღმდეგები, შემდეგ მალევეა დეპორტი. რა თქმა უნდა, გამონაკლისი ყოველთვის არის, მაგრამ ძალიან იშვიათია.

საქართველო პოლიტიკური თვალსაზრისით  საშიშ ქვეყანად არ განიხილება.

არ აქვს მნიშვნელობა, ლეგალურად იმყოფებით თუ არალეგალურად საფრანგეთის ტერიტორიაზე, თავშესაფრის მოთხოვნა ორივე შემთხვევაში შეგიძლიათ.

სანამ ლტოლვილთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა მფარველობის ოფისში (OFPRA-ში) მოთხოვნას გააგზავნით, აუცილებელია დარეგისტრირდეთ ერთიან მიმღებ პუნქტში. საფრანგეთის ტერიტორიაზე სულ 34  ერთიანი მიმღები პუნქტია. იმისთვის, რომ მიმღებ პუნქტში სრულყოფილი ანკეტა შეავსოთ, საჭიროა მიმართოთ რომელიმე დამაკვალიანებელ ასოციაციას, სწორედ მათ ევალებათ თავშესაფრის მაძიებლებს ადმინისტრაციულ საქმეებში დაეხმარონ. ამგვარი ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაციას ერთიან მიმღებ პუნქტში მოგაწვდიან.

დამხმარე ორგანიზაცია შეგავსებინებთ ელექტრონულ ანკეტას ფრანგულ ენაზე და დაგინიშნავთ ერთიან მიმღებ პუნქტში შეხვედრის თარიღს. მნიშვნელოვანია, რომ შეხვედრაზე არ დააგვიანოთ, ამ შემთხვევაში  შეხვედრა გაუქმდება.

გასაუბრება იმ ენაზე წარიმართება, რა ენაც მიუთითეთ ანკეტაში. მაგალითად, თუ აირჩევთ ქართულს, გასაუბრება ქართულ ენაზე ჩაგიტარდებათ.

მიმღებ პუნქტში დარეგისტრირების შემდეგ, პირველ ეტაპზე, აგიღებენ ანაბეჭდებს, დაადგენენ პასუხისმგებელ ქვეყანას და თქვენს საქმეს OFPRA დაჩქარებული წესით, 15 დღეში განიხილავს. დაჩქარებული წესით განაცხადების განხილვა ვიზალიბერალიზაციის შემდეგ ხდება, რადგან საფრანგეთმა საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა.

სწორედ იმის გამო, რომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაშია, საქართველოს მოქალაქეები, უმრავლეს შემთხვევაში მომდევნო ეტაპზე ვერ გადადიან. ანკეტის დაჩქარებული წესით განხილვის შემდეგ, OFPRA უარს ეუბნება ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე, მათ უწერენ ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრულ ვადაში უნდა დატოვონ საფრანგეთი (დაახლოებით ერთ თვეში).

თუ ისე მოხდა, რომ ლტოლვილის სტატუსის მიღების კრიტერიუმს აკმაყოფილებთ, აგენტი იწყებს თქვენ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოძიებას და გადამოწმებას, იკვლევს იმ მიზეზებს, რამაც საქართველოს დატოვება გაიძულათ. ასევე ეძებს თავშესაფარს თქვენთვის. მეორე ეტაპზე გადასულ თავშესაფრის მაძიებლებს ენიშნებათ ფულადი დახმარება. ფულადი დახმარება მას შემდეგ გენიშნებათ, რაც OFPRA თქვენს თავშესაფრის მოთხოვნას მიიღებს, ანუ რეგისტრაციიდან 21 დღის შემდეგ.

თუ OFPRA-მ უარი გითხრათ თავშესაფრის მოცემაზე, შეგიძლიათ ეს გადაწყვეტილება ლტოლვილთა ეროვნულ სასამართლოში – CNDA გაასაჩივროთ.

წყარო : batumelebi

გაზიარება
გაგზავნა

სრული ფუნქციონალის გამოსაყენებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია