PERMESSO DI SOGGIORNO -დოკუმენტი, იტალიაში

  იტალიაში ლეგალურად ცხოვრების დოკუმენტის – PERMESSO DI SOGGIORNO -ქვია. იტალიის ტერიტორიაზე ცხოვრებისა და მუშაობის მიზნით, ევროკავშირის არაწევრი, უცხოელი მოქალაქე უნდა ფლობდეს ბინადრობის ნებართვას, რომელიც გაიცემა კონკრეტული მიზეზით. მიზეზთა გათვალისწინებით, საბუთის მოპოვების არაერთი საშუალება არსებობს. გაგაცნობთ ყველა მათგანის დანიშნულებასა და უფლებებს. საბუთის კატეგორიებში შედის მუშაობის უფლება და მუშაობის აკრძალვა.

საბუთები მუშაობის უფლებით:

LAVORO SUBORDINATO/ AUTONOMO – მუშაობის უფლება, როგორც დაქირავებული პირის,ისე ინდმეწარისთვის;

LAVORO SUBORDINATO/ ATTESA OCCUPAZIONE – უმუშევრობის მოტივი;

(უმუშევრობის მოტივი დაუშვეს „სანატორია 2020“-ის მეორე პუნქტში,ხოლო სხვა შემთხვევებში მხოლოდ ერთხელ ხდება ეს შეღავათი);

MOTIVI FAMILIARI – ოჯახური მოტივი (ოჯახური გაერთიანების საფუძველზე);

AFFIDAMENTO – არასრულწლოვანისთვის,რომელსაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა ნდობით აღჭურვილი აღმზრდელი;

RICHIESTA ASILO/ ASILO POLITICO/ PROTEZIONE SUSSIDIARIA/ MOTIVI UMANITARI – ეგრეთწოდებული ლტოლვილის საბუთი (სხვადასხვა პარამეტრების განშტოება საერთაშორისო თავდაცვის საფუძვლებში);

STUDIO (con visto – limite annuale di 1.040 ore – art. 14 D.P.R. 394/99) __სტუდენტი სასწავლო ვადით;

STUDIO (da pds per motivi familiari – tempo pieno) – სტუდენტი,თანდართული ოჯახის გაერთიანებით;

ASSISTENZA MINORE (ART-31) – მცირეწლოვანი პირის ასისტენტი;

INTEGRAZIONE MINORE – იტალიაში მიტოვებული უცხოელი არასრულწლოვანისთვის სრულწლოვანების მიღწევისთანავე მინიჭებული საბუთი;

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) – გრძელვადიანი/უვადო;

CARTA DI SOGGIORNO COME FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA – ვისი ოჯახის წევრიც არის ევროპის მოქალაქე;

ATTIVITÀ’ SPORTIVA – სპორტული აქტივობა.

Permesso di soggiorno per residenza elettiva: – ეკუთვნის, იმ უცხოელს,რომელიც აპირებს დასახლებას,დარჩენას იტალიაში და პარალელურად აქვს საკმარისი საშუალება,სამუშაო საქმიანობის გარეშე ირჩინოს თავი (იგულისხმება დაბანდებული კაპიტალი;საბანკო რეკვიზიტები;პენსია და ა.შ.).

საბუთი მუშაობის უფლების გარეშე:

MOTIVI RELIGIOSI – რელიგიური მოტივი;

RICHIESTA ASILO e DUBLINO (nei 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale) – ლტოლვილის საბუთი (მოთხოვნიდან 60 დღის მანძილზე მუშაობის აკრძალვა);

MINORE ETA’ – არასრულწლოვანთათვის;

CURE MEDICHE – მკურნალობის მოტივი;

TIROCINIO FORMATIVO (art. 27, comma 1 lett. F, Testo Unico Immigrazione) – სასწავლო სტაჟირება.

როგორვ ვიცით,ქართველი ემიგრანტები,იტალიაში ძირითადად დასაქმებულები არიან ოჯახებში ,რა საბუთებია მათთვის საჭირო,რომ  გააკეთონ ბინადრობის და მუშაობის უფლებით საბუთი?

აუცილებელია რომ იტალიის  სახელმწიფოში არანაკლებ 1 წელი უნდა ჰქონდეს ნაცხოვრები. უნდა ჰქონდეს რაიმე სახელმწიფო დაწესებულების ქვითრები,  ან ნებისმიერ ქვეყანაში გაგზავნილი ფულის ქვითარი, ან ექიმის მიერ გამოწერილი ნებისმიერი წამლის რეცეპტი ,ასევე  მთავარია ჰქონდეს თვითმფრინავის ბილეთი,რომლითაც შემოვიდა იტალიაში. ამ ერთი წლის მანძილზე, საზღვარი არ უნდა  ჰქონდეს გადაკვეთილი.

და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი,კონტრაქტი .

კონტრაქტს მხოლოდ ის გიფორმებს, ვისთანაც მუშაობთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი თანახმაა და მას სჭირდებით. თუ ეს  ადამიანი უძლურია, მაშინ მისი ოჯახის წევრები მოქმედებენ, ან კონკრეტულად ერთი ადამიანი, რომელსაც ვალდებულება, ანუ ზრუნვა აქვს მასზე აღებული.

დამქირავებელი ონლაინ აკეთებს განაცხადს სპეციალურად შექმნილ საიტზე, დამქირავებელი წინასწარ იხდის 500 ევროს და გარკვეულ საგადასახადო შენატანს. გარკვეული დროის შემდეგ ორივე პირს გამოიძახებენ კვესტურაში.

პროცედურა და პირობები არაა მარტივი, არის მთელი რიგი შეზღუდვები როგორც დამქირავებლის, ისე დასაქმებული პირის მიმართ.

დამქირავებელი უნდა იყო იტალიის ან ევროკავშირის მოქალაქე, ან უცხოელი, იტალიაში ცხოვრების სპეციალური ნებართვით; არ უნდა იყოს ნასამართლევი პროსტიტუციის, ტრეფიკინგისა და არალეგალური ემიგრაციის ხელშეწყობისთვის, გამოტანილი განაჩენით, თუნდაც პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ,ხოლო ვის სახელზეც კეთდება მოთხოვნა, ანუ არალეგალი,  არ უნდა იყოს

გაძევებული იტალიის ტერიტორიიდან და არ უნდა იყოს ნასამართლევი მძიმე დანაშაულის ჩადენის გამო – ბინის ქურდობაც ამ კატეგორიას განეკუთვნება. მოკლედ, არ უნდა იყო საზოგადოებისათვის საშიში პიროვნება.

რაც შეეხება დამქირავებლის შემოსავლის საკითხს: მარტოულ პირს წლიური შემოსავალი უნდა ჰქონდეს 20 000 ევროზე მეტი, ოჯახს კი – 27 000 ევროზე მეტი. საინტერესოა ის გარემოება, რომ საერთო საოჯახო შემოსავალში შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნას მეორე რანგამდე ნათესავების (და, ძმა, ბებია, პაპა, შვილიშვილები) შემოსავალი, მიუხედავად იმისა, ცხოვრობენ თუ არა ისინი ერთად.

ყურადღება! ეს მომენტი ბევრს გამორჩა მხედველობიდან: თუ დამქირავებელს აქვს რაიმე პათოლოგია ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა, ასეთ შემთხვევაში საშემოსავლო ლიმიტები არ არსებობს!

დროებითი საბუთის აღებიდან მხოლოდ 5 წლის შემდეგ გაქვს უფლება, რომ შეიტანო განცხადება მუდმივ საბუთზე. აქ უკვე ბარდება იტალიური ენის გამოცდა.

 

 

გაზიარება
გაგზავნა

სრული ფუნქციონალის გამოსაყენებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია