რა არის და როგორ კეთდება „კარტა პობიტუ“?

„კარტა პობიტუ“ (ბინადრობის ნებართვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს ლეგალურად იცხოვრონ და იმუშაონ პოლონეთში განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში. აქ ჩამოთვლილია Carta Pobytu-ს მოპოვების რამდენიმე უპირატესობა:

ლეგალური რეზიდენცია: Carta Pobytu-ით გექნებათ ლეგალური ნებართვა იცხოვროთ პოლონეთში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ იურიდიული საკითხები, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას თქვენი ვიზის ვადის გასვლის ან ქვეყანაში სათანადო დოკუმენტაციის გარეშე ყოფნის შედეგად.

სამუშაო შესაძლებლობები: Carta Pobytu ასევე საშუალებას გაძლევთ ლეგალურად იმუშაოთ პოლონეთში, შესაძლებლობები დასაქმებისა და კარიერის ზრდისთვის.

მოგზაურობა შენგენის ზონაში: პოლონეთი შენგენის ზონის ნაწილია, რაც ნიშნავს, რომ Carta Pobytu-ით შეგიძლიათ იმოგზაუროთ შენგენის სხვა ქვეყნებში დამატებითი ვიზებისა და ნებართვების გარეშე.

სოციალურ შეღავათებზე წვდომა: Carta Pobytu-ის ტიპის მიხედვით, თქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება მიიღოთ გარკვეული სოციალური შეღავათები, როგორიცაა ჯანდაცვა ან სოციალური უზრუნველყოფა.

ოჯახის გაერთიანება: თუ თქვენ გაქვთ Carta Pobytu, შეგიძლიათ თქვენი ოჯახის წევრები საცხოვრებლად პოლონეთში გადაიყვანოთ, რაც მნიშვნელოვან ემოციურ მხარდაჭერას და სტაბილურობის განცდას მოგცემთ.

მთლიანობაში, პოლონეთში Carta Pobytu-ს მიღებამ შეიძლება უზრუნველყოს მთელი რიგი შეღავათები, მათ შორის ლეგალური საცხოვრებელი, სამუშაო შესაძლებლობები, მოგზაურობა შენგენის ზონაში, სოციალური შეღავათებზე წვდომა და ოჯახის გაერთიანება.

კარტა პობიტუს სახეობები
 •  დროებითი ბინადრობის ნებართვა;
 • მუდმივი ბინადრობის ნებართვა(მოქმედების ვადა 10 წელი);
 •  გრძელვადიანი ევროკავშირის რეზიდენტის ბინადრობის ნებართვა(მოქმედების ვადა 5 წელი);
 •  ბინადრობის ნებართვა ჰუმანიტარული მიზეზებიდან გამომდინარე (მოქმედების ვადა 2 წელი)
როდის შემიძლია შევიტანო განაცხადი კარტა პობიტუზე?
 კარტა პობიტუზე განაცხადის შეტანა შეგიძლიათ, თუ პოლონეთში აპირებთ 3 თვეზე მეტხანს დარჩენას.
კარტა პობიტუზე განაცხადის შეტანა აუცილებლად უნდა მოხდეს სანამ იმყოფებით ლეგალურად პოლონეთში (განცხადების შეტანის დროს უნდა გქონდეთ მოქმედი ვიზა,ბინადრობის უფლება(თუ უკვე გქონდათ კარტა პობიტუ)).
 გახსოვდეთ, რომ განაცხადის შეტანის დროს პასპორტში გერტყმევათ ბეჭედი, რომელიც გაძლევთ პოლონეთში ლეგალურად ყოფნის საშუალებას, მანამ სანამ არ მიიღებთ პასუხს განაცხადზე.
 რა შემთხვევაში შიძლება განაცხადი განხილვის გარეშე დამიბრუნდეს უკან?
განაცხადის განხილვის გარეშე უკან დაბრუნების მიზეზი შესაძლოა გახდეს, თუ პოლონეთში ტურისტულით ან ოჯახის მოსანახულებლად მიღებული ვიზის საფუძველზე იმყოფებით.
რა დოკუმენტებია საჭირო კარტა პობიტუს მისაღებად?
 •  შევსებული განაცხადის ფორმის 1 ეგზემპლარი  https://www.gov.pl/…/fba1b836-eca3-42d9-bd22-21937bbe8793
 •   ფოტოსურათი 4,5 cm × 3,5 cm;
 •  პასპორტი+ მთლიანი პასპორტის ქსეროკოპიით;
 •  პოლონეთში საცხოვრებელ ადგილზე რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი(ეგრედ წოდებული Miejsce zameldowania);
 • კარტა პობიტუს გაცემის საფასურის გადახდის ქვითარი;
 •  ბინის ქირაობის ხელშეკრულება;
 • სამსახურის ხელშეკრულება;
 • შემოსავლის სტაბილური და რეგულარული წყარო;
 • თუ ხარ სტუდენტი უნივერსიტეტიდან ცნობა.
 გახსოვდეთ, რომ ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ორიგინალური თავისი ასლებით, ორიგინალი დოკუმენტები მაშინვე უკან დაგიბრუნდებათ.
ვის შეუძლია შეიტანოს განაცხადი კარტა პობიტუზე ?
 კარტა პობიტუზე განაცხადის შეტანა შეგიძლიათ პირადად ან პირს, რომელსაც აქვს თქვენს მიერ მინიჭებული ოფიციალური მინდობილობა.
რამდენი ხანია კარტა პობიტუზე განაცხადის პასუხზე ლოდინი?
 5 თვემდე, თუ დოკუმენტები სწორადაა შევსებული;
 დოკუმენტების არასწორად შევსების შემთხვევაში მიიღებთ შეტყობინებას, რომლის მიხედვითაც უნდა შეასწოროთ განაცხადზე დატანილი და თანდართული ინფორმაცია/დოკუმენტები.
კარტა პობიტუზე უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში რა ხდება?
 თუ კარტა პობიტუზე უარყოფითი პასუხი მოგივიდათ, გადაწყვეტილების მიღებიდან 14 დღის ვადაში უფლება გაქვთ შეიტანოთ გასაჩივრება.
გახსოვდეთ რომ:
 • დროებითი ბინადრობის უფლება გაიცემა მაქსიმუმ 3 წლის ვადით;
 •  დოკუმენტის ხანგრძლივობა ხშირად დამოკიდებულია სამუშაო კონტრაქტის ხანგრძლივობაზე, რადგან ბინადრობის უფლება გაიცემა კონკრეტული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით;
 •  სხვა სამსახურში იგივე უფლებით ვერ იმუშავებთ.
 • სამსახურის შეცვლის შემთხვევაში ვალდებული ხართ 15 დღის განმავლობაში აცნობოთ იმ ორგანოს რომელმაც თქვენი ბინადრობის უფლების მოწმობა გასცა ამ ფაქტის შესახებ.
გაზიარება
გაგზავნა

სრული ფუნქციონალის გამოსაყენებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია