რა არის სოუშელი, იგივე SSN- Social Security Numbers ?

რა არის სოუშელი? იგივე SSN- Social Security Numbers ?

სოუშელი არის –  სოციალური უზრუნველყოფის ნომერი, ცხრა ნიშნა კოდი  (SSN) აღნიშნავს ციფრულ იდენტიფიკატორს, რომელიც ენიჭება აშშ-ს და ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს აშშ-ში.

SSN შეიქმნა 1936 წელს, როგორც The New Deal-ის ნაწილი და ის უზრუნველყოფდა საპენსიო და ინვალიდობის შეღავათებს.. SSN-ის თავდაპირველი განზრახვა იყო შემოსავლების თვალყურის დევნება და სარგებლის უზრუნველყოფა. ახლა ის გამოიყენება დამატებითი მიზნებისთვის, როგორიცაა ფიზიკური პირების იდენტიფიცირება, საგადასახადო მიზნებისთვის და საკრედიტო ანგარიშების თვალყურის დევნება.
შეერთებულ შტატებში ინდივიდებს სთხოვენ მიაწოდონ თავიანთი SSN კრედიტის მისაღებად, საბანკო ანგარიშების გასახსნელად, სახელმწიფო სარგებლის მისაღებად, ძირითადი შესყიდვების გასაკეთებლად და ა.შ.

სოციალური დაცვის ნომრის და მისი შესაბამისი ბარათის მიღება შესაძლებელია ფორმის SS-5-ის შევსებით: (https://www.ssa.gov/)
ავსებთ ფორმას, სადაც უთითებთ დოკუმენტაციას,რომელიც ადასტურებს თქვენს პიროვნებას,ასაკს,მოქალაქეობას ან იმიგრაციის სტატუსს.

ძალიან მნიშვნელოვანია გაუფრთხილდეთ  სოციალური უზრუნველყოფის ნომერს ,რადგან ხშირია სხვისი ნომრების მითვისება.

როგორ გავარკვიო, იყენებს თუ არა ვინმე ჩვენს სოციალური დაცვის ნომერს?
არ არსებობს მარტივი გზა გადაამოწმოთ თუ არა თქვენი სოციალური უსაფრთხოების ნომერი გატეხილი. ბევრი ადამიანი ვერ იგებს, სანამ ძალიან გვიან არ არის. თუმცა, არსებობს რამდენიმე გზა, რომლითაც შეგიძლიათ ნახოთ  ნებისმიერი უჩვეულო აქტივობა, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს მის გამოყენებასთან. შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი საკრედიტო ანგარიშები და საბანკო ანგარიშები, გადაამოწმოთ თქვენი შემოსავალი სოციალური დაცვის ადმინისტრაციასთან და მოითხოვოთ საგადასახადო ჩანაწერები IRS-თან.

სოუშელის მოთხოვნა შეუძლიათ მექსიკიდან გადასულ მიგრანტებსაც, მას შემდეგ რაც ჩააბარებენ თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით დოკუმენტაციას ფოსტით ,იწყება 150 კალენდარული დღის ათვლა და შემდეგ აქვთ უფლება მოითხოვონ სოუშელი,  ხოლო თუ სასამართლო სისტემაში არიან უკვე და დოკუმენტებს აბარებენ სასამართლოში, სოუშელზე მოთხოვნის გაგზავნა შეიძლება 180-ე დღეს.

გაზიარება
გაგზავნა

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და მსგავს ტექნოლოგიებს ჩვენს ვებსაიტზე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა