როგორ მოვიპოვოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ტურისტული ვიზა?!

ამერიკის ვიზა – რა არის ამერიკის შეერთებული შტატების ტურისტული ვიზა?

აშშ-ს ტურისტული ვიზა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც B-2 ვიზა, არის არასაიმიგრაციო ვიზა, რომელიც საშუალებას აძლევს ინდივიდებს დროებით შევიდნენ შეერთებულ შტატებში, რომელიც გაიცემა 10 წლის ხანგრძლივობით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ აშშ ტურისტული ვიზა არ იძლევა გარანტიას შეერთებულ შტატებში შესვლის შესახებ. ვიზის გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ საბაჟო და საზღვრის დაცვის (CBP) ოფიცრები შესვლის პუნქტში, რომლებსაც აქვთ უფლება უარი თქვან ქვეყანაში შესვლაზე.

 

B-2 ვიზით თქვენ შეგიძლიათ:

 • ეწვიოთ ოჯახს და მეგობრებს
 • დაათვალიეროთ ქვეყანა
 • დაესწროთ კულტურულ ღონისძიებებს
 • არაანაზღაურებად საქმიანობაში მიიღოთ მონაწილეობა
 • მიმართოთ სამედიცინო მკურნალობას
 • ჩაეწეროთ რეკრეაციულ სასწავლო კურსზე.

B-2 ვიზით დაუშვებელია:

 • ჩაერთოთ ნებისმიერი სახის დასაქმებაში ან ბიზნეს საქმიანობაში
 • სრულ განაკვეთზე სტუდენტად სწავლა შეერთებულ შტატებში
 • მოითხოვოთ მწვანე ბარათი
 • მიიღოთ ნებისმიერი სახის ხელფასი ან კომპენსაცია შეერთებულ შტატებში ყოფნისას.
 • როგორ გავაკეთო განაცხადი ამერიკის B-2 ტურისტულ ვიზაზე?
  აშშ ტურისტული ვიზაზე განაცხადის გაკეთება ხდება ონლაინ აპლიკაციის მეშვეობით. თქვენ უნდა შეავსოთ DS-16 ფორმა, მოაგროვოთ საბუთები თქვენი მოგზაურობის მიზნობრიობის შესაბამისად და ჩანიშნოთ გასაუბრება საკონსულოში გასაუბრებისთვის. გასაუბრებაზე თან უნდა იქონიოთ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, მათ შორის მოქმედი პასპორტი, ბოლოდროინდელი პასპორტის სტილის ფოტოსურათი და ფინანსური საშუალებების დამადასტურებელი საბუთი. 

განაცხადისთვის საჭირო დოკუმენტები:

 

 • არასაიმიგრაციო ვიზის ელექტრონული განაცხადის (DS-160) ფორმა. DS-160-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ DS-160-ის ვებგვერდს.
 • ამერიკის შეერთებულ შტატებში გასამგზავრებლად საჭირო მოქმედი პასპორტი, რომლის ვადა შეერთებულ შტატებში ყოფნის თქვენს მიერ განზრახულ პერიოდს, სულ მცირე, ექვსი თვით აღემატება (თუ ქვეყანასთან სპეციფიკური შეთანხმებები გამონაკლისს არ უშვებს).
 • ბოლო ექვსი თვის მანძილზე გადაღებული ერთი (1) ფოტოსურათი 2″x2″ (5სმ×5სმ).
 • ქვითარი, რომელიც ადასტურებს გადახდას, თქვენს მიერ არასაიმიგრაციო ვიზის განაცხადის არაანაზღაურებად მოსაკრებლს, გადახდილია ადგილობრივ ვალუტაში.

აღნიშნული დოკუმენტების გარდა, უნდა წარადგინოთ გასაუბრების დანიშვნის წერილი, რომელიც ადასტურებს, რომ თქვენ ამ მომსახურების საშუალებით დანიშნეთ გასაუბრების დღე. აგრეთვე, თან უნდა იქონიოთ ყველა დამხმარე დოკუმენტი, რომელიც  თქვენი აზრით, ადასტურებს საკონსულოს ოფიცრისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას.

როგორ შევიტანოთ განაცხადი  ამერიკის ვიზის მოსაპოვებლად?

საფეხური 1
გადაიხადეთ სავიზო მოსაკრებელი..

საფეხური 2
შეავსეთ არასაიმიგრაციო ვიზის ელექტრონული განაცხადის (DS-160) ფორმა.

საფეხური 3
ჩაეწერეთ გასაუბრებაზე . გასაუბრებაზე ჩაწერისთვის დაგჭირდებათ სამი მონაცემი:

   • თქვენი პასპორტის ნომერი
   • თქვენი საქართველოს ბანკის ქვითრის ნომერი.
   • შტრიხკოდის ათ(10)-ციფრიანი ნომერი თქვენი DS-160 დასტურის ფურცლიდან.

საფეხური 4
მიბრძანდით აშშ-ის საელჩოში თქვენი გასაუბრების დღესა და საათზე. თან უნდა იქონიოთ თქვენი გასაუბრების დანიშვნის წერილის ამობეჭდილი ასლი, თქვენი DS-160 დასტურის ფურცელი, ბოლო ექვსი თვის მანძილზე გადაღებული ერთი ფოტოსურათი, თქვენი ახლანდელი და ყველა ძველი პასპორტი და სავიზო მოსაკრებლის გადახდის ქვითრის ორიგინალი. განაცხადი, რომელიც ყველა აღნიშნულ დოკუმენტს არ შეიცავს, არ მიიღება.

დამხმარე დოკუმენტაცია

დამხმარე დოკუმენტაცია მრავალი ფაქტორიდან ერთ-ერთია, რომელსაც საკონსულოს ოფიცერი გასაუბრების დროს მხედველობაში მიიღებს. საკონსულოს ოფიცრები თითოეულ განაცხადს ინდივიდუალურად განიხილავენ და გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებენ პროფესიულ, სოციალურ, კულტურულ და სხვა ფაქტორებს. საკონსულოს ოფიცრებმა, შეიძლება, ყურადღება მიაქციონ თქვენს ინდივიდუალურ განზრახვებს, ოჯახურ მდგომარეობას და თქვენს ქვეყანაში შორს მიმავალ გეგმებს და პერსპექტივებს. ყოველი საქმე ინდივიდუალურად განიხილება და გადაწყვეტილების მიღება კანონის შესაბამისად ხდება.

გაფრთხილებთ: არ წარმოადგინოთ ყალბი დოკუმენტები. თაღლითობის ან ფაქტების დამახინჯების გამო, ამერიკის ვიზის მიღების უფლება შეიძლება სამუდამოდ ჩამოგერთვათ. თუ საქმე კონფიდენციალურია, განმცხადებელმა დოკუმენტები საელჩოში დალუქული კონვერტით უნდა მიიტანოს. საელჩო აღნიშნულ ინფორმაციას არავისთვის არ გახდის ხელმისაწვდომს და პატივს სცემს მის კონფიდენციალურობას.

გასაუბრებაზე თან უნდა იქონიოთ შემდეგი დოკუმენტები: დოკუმენტთა ორიგინალებს ყოველთვის უპირატესობა ენიჭება ფოტოასლებთან შედარებით და სწორედ ისინი უნდა მიიტანოთ გასაუბრებაზე. დამხმარე დოკუმენტები საელჩოში ფაქსით, ელ. ფოსტით ან ჩვეულებრივი ფოსტით არ გააგზავნოთ.

 • შემოსავლის, გადასახადების გადახდის, ქონების ან ფირმის ფლობის ან აქტივის მიმდინარე დამადასტურებელი საბუთები.
 • თქვენი მგზავრობის მარშრუტი და/ან დაგეგმილი მოგზაურობის სხვა დახასიათება.
 • წერილი თქვენი დამსაქმებლისგან, რომელშიც აღწერილია თქვენი თანამდებობა, ხელფასი, სამუშაო სტაჟი, ნებისმიერი ნებადართული შვებულება და, ამგვარის არსებობის შემთხვევაში, აშშ-ში მოგზაურობის საქმიანი მიზანი.
 • კრიმინალური/სასამართლო ოქმები, დაკავების ან რაიმე სახის დარღვევის თაობაზე, მათ შორის, სასჯელის მოხდის ან შეწყალების შემთხვევაშიც.

გარდა ამისა, თქვენი მოგზაურობის მიზნის მიხედვით, უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი დოკუმენტების საჭიროება:

სტუდენტები

თან იქონიეთ თქვენი ბოლო შედეგები სკოლაში, ამონაწერი სასწავლო ბარათიდან და ხარისხები/დიპლომები. აგრეთვე, მიიტანეთ ფინანსური მხარდაჭრის დამადასტურებელი საბუთები, როგორიცაა, საბანკო ანგარიშის თვიური ბალანსი, ვადიანი სადეპოზიტო ბარათები და სხვა.

 

სამუშაოდ მიმავალი ზრდასრული პირები

თან იქონიეთ დასაქმების წერილი თქვენი დამსაქმებლისგან და ბოლო სამი თვის სახელფასო უწყისი.

 

მეწარმეები და კომპანიის დირექტორები

თან იქონიეთ კომპანიაში თქვენი თანამდებობის და ანაზღაურების დამადასტურებელი საბუთები.

 

ნათესავის მონახულება

თან იქონიეთ თქვენი ნათესავის სტატუსის დამადასტურებელი საბუთების (მაგ., მწვანე ბარათის, ნატურალიზაციის სერტიფიკატის, მოქმედი ვიზის, და ა.შ.) ფოტოასლები.

 

წარსულში აშშ-ში მყოფი პირები

თუ წარსულში ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდით, უნდა წარმოადგინოთ ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც ამოწმებს თქვენს საიმიგრაციო ან სავიზო სტატუსს.

დამხმარე დოკუმენტაცია სამკურნალოდ მიმავალი განმცხადებლებისთვის

თუ აშშ-ში სამკურნალოდ გამგზავრება გსურთ, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი და საკონსულოს ოფიცრის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტებისა, მზად უნდა იყოთ შემდეგი დოკუმენტაციის წარსადგენად:

 • ადგილობრივი ექიმის სამედიცინო დიაგნოზი, რომელშიც ახსნილია თქვენი დაავადების ბუნება და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკურნალობის საჭიროება.
 • ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ექიმის ან სამედიცინო დაწესებულების წერილი, რომელიც გამოხატავს მზადყოფნას მოცემული დაავადების სამკურნალოდ და დეტალურად აღწერს მკურნალობის სავარაუდო ხანგრძლიობას და ღირებულებას (ექიმის ჰონორარის, ჰოსპიტალიზაციის საფასურის და ყველა სახის სამედიცინო ხარჯების ჩათვლით).

განცხადება ფინანსური პასუხისმგებლობის შესახებ იმ პირების ან ორგანიზაციებისგან, რომლებიც თქვენი ტრანსპორტირების, მკურნალობის და საცხოვრებელ ხარჯებს ანაზღაურებენ. პირებმა, რომლებიც აღნიშნული ხარჯების გადახდას საკუთარ თავზე იღებენ, უნდა წარმოადგინონ ამის უნარის დამადასტურებელი საბუთები, საბანკო ან შემოსავლის/დანაზოგის სხვა ანგარიშის ფორმით ან საშემოსავლო საგადასახადო დეკლარაციის დამოწმებული ასლების სახით.

მიუხედავად იმისა, რომ აშშ-ს ტურისტული ვიზის პროცესი შეიძლება საკმაოდ რთული ჩანდეს, ზემოთ მოყვანილი ნაბიჯების დაცვით და მომზადებით, შეგიძლიათ გაზარდოთ წარმატებული განაცხადის შანსები. გახსოვდეთ, რომ აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდი არის ინფორმაციის ოფიციალური წყარო და ყოველთვის სჯობს შეამოწმოთ განახლებები ან ცვლილებები ამ პროცესში..
ასევე შეგახსენებთ, რომ არსებობს ამერიკის სხვადასხვა ტიპის ვიზები:

 • სტუდენტური ვიზები (F-1 და M-1)
 • სამუშაო ვიზები (H-1B, L-1, O-1 და ა.შ.)
 • ვიზიტორთა ვიზების გაცვლა (J-1)
 • სატრანზიტო ვიზები (C-1)

საიმიგრაციო ვიზის კატეგორიები, მეორეს მხრივ, განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებსაც სურთ მუდმივად იცხოვრონ შეერთებულ შტატებში. ესენი მოიცავს:

 • საოჯახო ვიზები
 • დასაქმებაზე დაფუძნებული ვიზები
 • მრავალფეროვნების ლატარიის (DV lottery) ვიზები
 • სპეციალური საიმიგრაციო ვიზები
 • ჰუმანიტარული და სხვა სპეციალური კატეგორიები

 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს სია არ არის ამომწურავი და შესაძლოა არსებობდეს სხვა ტიპის ამერიკის ვიზები, ვიზიტის მიზნიდან გამომდინარე. ყოველთვის ჯობია შეამოწმოთ შეერთებული შტატების სავიზო და საიმიგრაციო სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდი ამ ტიპის ვიზების შესახებ უახლესი ინფორმაციისა და მოთხოვნებისთვის.

 

გაზიარება
გაგზავნა

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და მსგავს ტექნოლოგიებს ჩვენს ვებსაიტზე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა